Glasovna terapija

V mojem zadnji blog , sem 'glas' opisal kot niz negativnih misli in odnosov do sebe in drugih, ki so v središču človekove samouničevalne ideologije in vedenja. Kot takega si lahko glas predstavljamo kot notranjega sovražnika ali vidik osebnosti proti sebi. Moj pristop k psihoterapiji je znan kot glasovna terapija, ker je proces dajanja jezika ali izgovorjenih besed škodljivim mislim, ki močno vplivajo ali nadzorujejo neprilagojeno mišljenje in vedenje posameznika.

V zgodnjih raziskavah glasu so udeleženci naše pilotne študije poskušali izraziti svoje samonapade na racionalen, kognitiven način in ton. Svoje samokritične misli so artikulirali v prvi osebi kot 'jaz' izjave približno sami, 'tako sem neumen,' 'nikoli se nisem mogel razumeti z ljudmi,' 'nikoli nisem bil dober,' itd. Kasneje sem jim predlagal, naj te iste misli verbalizirajo kot izgovorjene izjave. do jih v drugi osebi, izjave 'ti', kot so: 'Tako si neumen,' 'Nikoli se ne bi mogel razumeti z nikomer,' 'Enostavno nisi dober.' Ko so udeleženci sprejeli to novo metodo, sem bil šokiran nad zlonamernim tonom njihovih samonapadov in intenzivnostjo jeze, s katero so napadli sami sebe. Presenetljivo je bilo opazovati celo blage, razumne posameznike, ki so tako močno samokaznovani in kruti.

Tehnika drugoosebnega dialoga je bila tista, ki je prinesla ta močna čustva na površje. Vedno bolj sem se zavedal, kako jezni so bili ljudje nase, kako razdeljeni so bili in kako zelo so se sabotirali v svojih prizadevanjih, da bi se učinkovito spopadali s svojim vsakdanjikom. Čutil sem, da je nova metodologija dragoceno odkritje, ker je dala jasen dostop do negativnega miselnega procesa. Ne samo, da bi z novim postopkom lahko dostopali do destruktivnega odnosa ljudi do sebe; vendar je poleg tega izpostavljenost vplivala na spreminjanje njihovih samouničevalnih nagnjenj.Ugotovljeno je bilo, da je glasovna terapija učinkovito orodje za raziskovanje samokritičnih čustev in sovraštva ljudi. Olajša razumevanje izvora samodestruktivne komponente osebnosti in s tem terapevtsko pomaga klientom. Naučijo se ločiti od ponotranjenega negativnega starševskega pogleda nase, ki se prekriva z njihovo samopodobo. Poleg tega čustvena katarza, ki spremlja izpostavljenost glasu, razbremeni napetost in omogoči bolj pozitiven občutek in sočuten odnos do sebe.

Terapevtski proces v glasovni terapiji

Moj pristop k izvabljanju in prepoznavanju vsebine glasu je ne didaktično; to pomeni, da ne poskušam neposredno prepričati ljudi, da razmišljajo ali se vedejo racionalno . Namesto tega jim pomagam odkriti vsebino zlonamernega 'coachinga' glasu v različnih situacijah in jim pomagam, da se odmaknejo od teh negativnih odnosov in prepovedi.

V tem terapevtskem procesu je pet korakov ali stopenj. Niso diskretni in se pogosto prekrivajo.

(1) Prepoznavanje kritičnih, sovražnih odnosov do sebe in/ali drugih ter njihovo verbaliziranje v obliki dvoosebnega dialoga, kot 'glasovi'

Procesu verbalizacije glasov se lahko približamo bodisi intelektualno kot primarno kognitivno tehniko bodisi bolj dramatično z uporabo katarzičnih metod. Pri slednjem je poseben poudarek na sproščanju afekta, ki spremlja izražanje glasovnih napadov.

Zdi se, da večina klientov naravno sprejme čustveni slog izražanja, ko artikulira svoje samonapade, ker sta njihova žalost ali jeza pogosto blizu površja. Poleg tega, ko se približajo čustveno nabiti vsebini svojih glasovnih napadov, pogosto pride do izjemne spremembe v njihovem fizičnem izražanju in videzu. Njihovo telo prevzame držo in manire strogega starša, ki otroku pridiga ponižujoče ali kritično predavanje. Včasih njihov ton glasu prevzame naglas enega od staršev. Vse to doživlja brez zavestnega zavedanja s strani klienta.

(2) Prepoznavanje vira glasovnih napadov

Zaradi verbalizacije svojih glasov klienti hitro pridejo do lastnih vpogledov in sklepajo o tem, od kod izvirajo njihovi izkrivljeni pogledi in odnosi. Pogosto povezujejo posebne glasove z negativnimi starševskimi odnosi in/ali interakcijami, ki so jih opredelile ali označile, eksplicitno ali implicitno.

Včasih so klienti sposobni prepoznati kritike, ki jim jih je namenil njihov glas, kot dejanske izjave njihovih mater in očetov, kot stališča, ki so bila izražena z vedenjem njihovih staršev, ali kot posplošen občutek, ki so ga pobrali iz vzdušje, ki je prevevalo njihov dom. Zdi se, da so te jezne misli in stališča ponotranjili v časih, ko so starši najbolj zavračali ali kaznovali svoje otroke, med dogodki ali okoliščinami, ki so jih otroci dejansko lahko doživeli kot življenjsko nevarne.

(3) Zoperstavljanje ali odgovarjanje na negativne glasovne napade

Obstajata dva vidika procesa povratnega odgovora: (1) klienti ponudijo racionalno in realistično oceno lastnega stališča; in (2) klienti nasprotujejo obtožbam tako, da se odzovejo z močnimi čustvi jeze in žalosti.

(4) Razumevanje negativnega učinka ali vpliva destruktivnih misli ali glasov na posameznikovo današnje vedenje, terapevtske cilje in željo po spremembi

Stranke ugotavljajo, kako jim glasovni napadi postavljajo omejitve v vsakdanjem življenju in motijo ​​njihovo splošno prilagoditev. Zavedanje teh omejitev, ki so si jih sami postavili, jim pomaga razumeti in spremeniti svoje občutke žrtve ali paranoije. Stranke lahko tudi ocenijo morebitne elemente resnice v svojih samonapadih, s čimer vsebino negativnega glasu podvržejo procesu testiranja realnosti. To je objektivna analiza, ki ne sme vsebovati obsojajočih ali zlonamernih stališč.

V tej fazi terapije se klienti naučijo, da ni primerno napadati samega sebe zaradi svojih pomanjkljivosti ali slabosti. Namesto tega je bolj produktivno delati na spreminjanju njihovih nezaželenih lastnosti.

(5) Sodelovanje s terapevtom pri načrtovanju in izvajanju korektivnih predlogov za izzivanje negativnih lastnosti in vedenj, ki jih narekuje glas

Predlogi za spremembo vedenja spadajo v dve kategoriji: (1) tisti, ki pomagajo nadzirati ali prekiniti vzorce slabih navad, kot so zasvojenost, pasivnost ali samoomejujoče vezi odvisnosti; in (2) tiste, ki širijo strankin svet s spodbujanjem novega vedenja, ki vključuje sprejemanje čustvenih tveganj in postopno premagovanje strahov, povezanih z zasledovanjem njihovih želja in prioritet.

Med tem korakom v glasovni terapiji klienti oblikujejo vrednote, ki dajejo njihovemu življenju poseben pomen. Nato s terapevtovo pomočjo načrtujejo metode in sredstva za doseganje teh ciljev. In nazadnje, ko se spopadajo s potrebnimi tveganji, ki so neločljivo povezana s samoaktualizacijo, dosežejo novo raven ranljivosti in se naučijo tolerirati tesnobo, ki je povezana s pozitivnimi spremembami.

Stranke poročajo, da čeprav so po pomembnem pozitivnem gibanju pogosto močni glasovni napadi, se ti samonapadi zmanjšajo, ko se novo vedenje vzdržuje daljše časovno obdobje. Ni mogoče preceniti pomena poučevanja strank, da 'izpotijo' postopne spremembe v svoji identiteti in slogu odnosov. Le če se spopadejo s tesnobo, ki jo povzroča pozitivna sprememba, se lahko ljudje obdržijo na psihološkem ozemlju, ki so ga pridobili.

Glasovna terapija se bistveno razlikuje od večine kognitivno-vedenjskih modelov po poudarku na izražanju globokih čustev. Moja tehnika na površje dvigne prej potlačena prvinska čustva sramu, strahu, besa in žalosti, ki jih je treba odkriti in obravnavati, da lahko pride do trajnih sprememb.

Po mnenju Greenberga, Rice in Elliota (1993) ima »neposredna čustvena izkušnja pomembnost, ki preglasi druge namige ali koncepte za reorganizacijo in prestrukturiranje pogledov ljudi nase in na situacijo. Medtem ko razmišljanje navadno spremeni misli, le čutenje lahko spremeni primarna čustva.« Pomen dostopa do čustev v psihoterapiji kot načina za dejansko zamenjati možgani so bili obsežno raziskani in vse bolj podprti z raziskavami v nevroznanosti. Ker imajo možgani potencial za nenehno rast in spreminjanje skozi vse življenje (nevroplastičnost), novo učenje poteka ob prisotnosti čustvenega vzburjenja, ki se ponavlja v določenem časovnem obdobju. Louis Cozolino ( Nevroznanost psihoterapije) je zatrdil, da je 'terapija uspešna do te mere, da so terapevti sposobni ustvariti izkušnjo, ki povzroči nevroplastičnost.'

Zaključek

Glasovna terapija je dragoceno orodje, ki na površje dvigne ponotranjene destruktivne miselne procese s spremljajočim afektom z uporabo formata dialoga, ki klientu omogoča soočenje s tujimi komponentami osebnosti. Stranke, vključene v glasovno terapijo, ponavadi razvijejo močne vpoglede v razmeroma kratkem času. Je tako eksperimentalni laboratorijski postopek, ki daje dragocene podatke, kot psihoterapevtska metodologija. Kot psihoterapija je lahko samostojna ali pa se uporablja kot dodatek drugim terapevtskim pristopom.

V laboratorijskem okolju je zagotovil sredstva za izvabljanje in prepoznavanje delno zavednih ali nezavednih negativnih miselnih vzorcev, ki motijo ​​delovanje osebnosti in škodujejo odnosom. Na splošno je bila to dragocena raziskovalna metodologija. Vpogledi, ki jih daje, so relativno brez teoretičnih pristranskosti ali vplivov terapevta, ker ni potrebe po terapevtski interpretaciji. Kot smo že omenili, klienti zlahka oblikujejo lastno oceno in oceno o tem, od kod izvirajo njihove težave.

Glasovna terapija je bila uspešna, ker združuje tri pomembne komponente, ki so se izkazale za učinkovite pri spreminjanju možganov: (1) razvijanje osebnega vpogleda in razumevanja; (2) doživljanje globoke čustvene sprostitve; in (3) načrtovanje in konstruktivno ukrepanje za spremembo vedenja. Uporabljali so ga tako v obliki individualne kot skupinske terapije. Še posebej je koristno v skupinskem kontekstu, saj imajo udeleženci močan vpliv drug na drugega. Dobijo namige o tem, kako izraziti svoje samonapade, in so čustveno stimulirani z opazovanjem drugih strank, ki uporabljajo metodo dialoga.

Ugotovljeno je bilo, da so tehnike glasovne terapije uporabne za terapevte z različnimi teoretičnimi usmeritvami. Poleg tega je bila metodologija v pomoč pri ocenjevanju možnosti samomora in nasilja ter določanju klientovih napovedi. Nazadnje je bilo dokazano, da prinaša pomemben terapevtski napredek pri strankah, ki trpijo zaradi različnih psiholoških bolezni.

V svojem naslednjem blogu bom razpravljal o domišljijski vezi v partnerskih odnosih.

Reference

Cozolino, L. (2006). Nevroznanost človeških odnosov: navezanost in razvijajoči se socialni možgani. New York: W. W. Norton.

Greenberg, L. S., Rice, L. N. in Elliott, R. (1993). Olajšanje čustvenih sprememb: proces iz trenutka v trenutek. New York: Guilford Press.